Dzwig
Dzwig Dzwig

Dźwig 32 ton.


Dżwig 32 tony:

- udźwig Q = 32 T
- z bociankiem wysokość 39 m

Wysieg (promien)
[m]
Długosc wysiegnika gł Wysieg ównego bez 4-tej sekcji [m] Wysiegnik
główny +
4-ta sekcja
Wysiegnik
główny +
wysiegnik
pomocniczy
Wysiegnik
główny +
4-ta sekcja +
wysiegnik
pomocniczy
10,7 15,25 18,30 21,35 23,80 25,00 32,20 32,20 39,30
3,0 32,0 30,1 - - - - - - -
3,5 29,2 27,6 25,5 - - - - - -
4,5 22,6 22,6 21,2 18,1 - - - - -
6,0 15,8 15,8 16,9 15,3 12,2 8,6 - - -
7,5 - 11,9 13,8 12,0 10,2 8,2 4,3 - -
9,0 - 8,8 11,3 10,4 9,1 7,9 4,2 4,1 -
10,5 - 6,5 9,0 8,7 7,8 7,0 3,9 3,8 1,9
12,0 - - 7,1 7,1 6,9 6,1 3,7 3,6 1,8
15,0 - - - 4,7 4,7 4,6 3,3 3,2 1,6
18,0 - - - - 3,1 3,1 2,4 2,6 1,5
21,0 - - - - - 1,8 1,6 1,7 1,3
24,0 - - - - - - 1,1 1,1 1,0